LAJIESITTELY

senshinnettifbkansi

Senshin Do on liikuntamuoto jonka päätarkoitus on aikaan saada rentoutunut keho ja tyyni mieli, liikkeen, musiikin sekä oikeantyylisen hengittämisen kautta. Ideana on sulkea ulos häiritsevä ajatustoiminta ja myllertävät tunteet, kehon parasympaattisen hermoston aktivoimiseksi.

Kehollamme on ikivanha sisäinen suojelusenkeli; psykofyysinen leporeaktio, jonka toimialueisiin kuuluvat mm. immuunivaste, verenpaine sekä elintärkeiden hormoonien tuottaminen, jotka vaikuttavat sekä fyysiseen että henkiseen hyvinvointiimme.

Senshin Do on rentoutusmenetelmä, jossa liikkeet viestittävät keholle keskittymistä sekä rentoutuneisuutta. Rauhallisten liikkeiden sekä hengitystekniikoiden avulla mieli saadaan tehokkaasti rauhoitettua, jotta leporeaktio voisi aktivoitua. Harjoitusta voisi myös luonnehtia eräänlaiseksi liikunnalliseksi meditaatioksi. Senshin Do:ssa suoritettavat liikesarjat ovat pehmeitä, joten niiden suorittaminen sopii lähes kaikille kehotyypeille ja ikäryhmille.

Senshin Do on kehitetty Suomessa nykyaikaisen nopean elämänrytmin vastapainoksi. Liikuntamuodolla on vahvat juuret itämaiseen harjoittelufilosofiaan ja siksi lajin pääkäsitteet ja ideologia on lainattu japaninkielestä. Senshin Do on japaninkieltä ja tarkoittaa ”jakamatonta huomiota” tai ”keskittymistä”. Tarkoitukseen valikoitu musiikki toimii eräänlaisena kantavana voimana.

 

Senshin Do:n vaikutukset tunnet heti harjoituksen jälkeen. Olosi on levollinen, keskittynyt ja tunnet itsesi kokonaisemmaksi. Harjoitus toimii myös erinomaisesti kovankin liikunnan vastaparina ja tarjoaa palauttavan liikunnan hyödyt esimerkiksi lajiurheilun harrastajille.

Senshin Do:sta voit lukea lisää (19/2) Voi Hyvin lehdestä. Artikkeli löytyy täältä:

VH0214_Vierailulla

 


Introduktion på svenska

senshin_do

Senshin Do är en ny avslappningsmetod, vars huvudsakliga uppgift är att stilla kropp och sinne, genom rörelser, andningstekniker och musik. Idén är att utesluta störande tankeverksamhet och känslor, för att aktivera det parasympatiska nervsystemet.

Kroppen har en urgammal inre skyddsängel; den psykofysiska viloreaktionen, som handhar bl. a immunförsvaret, matspjälkning, blodtryck och livsviktiga hormonala funktioner som inverkar på vårt psykiska och fysiska välbefinnande.

I Senshin Do är det fråga om en sorts dialog mellan kroppens motoriska rörelser och nervsystemet. Genom att göra lugna rörelser och kontrollerade andningstekniker, får sinnet rätta signaler, vilket i sin tur aktiverar viloreaktionen. Metoden utesluter också överlops tankearbete och förebygger ett starkare kroppsmedvetande.

Senshin Do är utvecklat i Finland som en motvikt till den moderna stressande livsrytmen. Ordet Senshin betyder odelad koncentration eller centrum. Ordet Do hänvisar till en väg eller riktning. Senshin Do:s rötter ligger i österländsk tradition, att tänka på hälsan som en helhet och därför är namnet och huvudbegreppen lånat från japanska.

DSC_1333I Senshin Do är mottot att utföra rörelserna så mjukt och koncentrerat som möjligt. Metoden är utvecklad för att passa så gott som alla kroppstyper, samt människor i alla åldrar. Senshin Do metoden går att tillämpa också för individer med specialbehov.

Efter ett Senshin Do träningspass känner du dig avslappnad, fokuserad och energisk. Metoden lämpar sig utmärkt som motvikt för alla sorters fysisk och psykisk stress, också i förhindrande syfte. För idrottare är Senshin Do en utmärkt komplementär metod, som kan tillämpas som en återhämtande övning.

VH0214_Vierailulla

“Breathing is the greatest pleasure in life”  ~Giovanni Papini